THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

Diệt tận gốc - an toàn - chuyên nghiệp

Thuốc chống mối Agenda 25EC

Trọng lượng:

Giá bán: 850,000 đ

Thuốc chống mối Lenfos 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 350,000 đ

Thuốc diệt mối PMC 90

Trọng lượng:

Giá bán: 50,000 đ

Hộp nhử mối

Trọng lượng:

Giá bán: 30,000 đ

Thuốc diệt mối dạng bột PMS 100

Trọng lượng:

Giá bán: 17,500 đ

Thuốc trừ mối Mythic 240SC

Trọng lượng:

Giá bán: 1,600,000 đ

Thuốc diệt mối mọt Cislin 2.5 EC (Bayer, Đức)

Trọng lượng:

Giá bán: 850,000 đ

Thuốc trừ mối Map Boxer 30EC

Trọng lượng:

Giá bán: 840,000 đ

Thuốc trừ mối Lenfos 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc trừ mối Map Sedan 48EC

Trọng lượng:

Giá bán: 450,000 đ

Thuốc diệt mối Sifa

Trọng lượng:

Giá bán: 45,000 đ

Thuốc trừ mối PMC 90DP(Bột)

Trọng lượng:

Giá bán: 250,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Permecide 50EC 100ml

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt muỗi - con trùng Icon 25EC 1 lit

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt muỗi Aqua Resigen 10.4 EW

Trọng lượng:

Giá bán: 1,300,000 đ

Thuôc diệt côn trùng

Trọng lượng:

Giá bán: -5,949,150,000 đ
Giá thị trường: 850,000 đ

Thuốc diệt muỗi Permethrin 50 EC

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt muỗi và ruồi Termosant

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt muỗi Permecide

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt muỗi Pergreen 50 EC

Trọng lượng:

Giá bán: 750,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Icon 2.5CS

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 750,000 đ

Thuốc diệt muỗi,gián Crackdown 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 899,000 đ

Thuốc diệt muỗi, ruồi,bọ chét Sumithrin 10SEC

Trọng lượng:

Giá bán: 800,000 đ

Thuốc diệt kiến Optigard Ant

Trọng lượng:

Giá bán: 370,000 đ

Thuốc diệt kiến Maxforce Quantum

Trọng lượng:

Giá bán: 850,000 đ

Thuốc diệt kiến Thảo Mộc SACOM

Trọng lượng:

Giá bán: 90,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Icon 2.5CS

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 750,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Alfado 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC 100g

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 1,700,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Permethrin 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc trừ côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 150,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Perdona 20SC

Trọng lượng:

Giá bán: 100,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Map Olive 10WP

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Bả diệt gián Đức (hay gọi Gián Tây)

Trọng lượng:

Giá bán: 250,000 đ

Dầu diệt gián SACOM

Trọng lượng:

Giá bán: 90,000 đ

Thuốc diệt gián 12 viên (Hàng Nhật)

Trọng lượng:

Giá bán: 250,000 đ

Thuốc diệt gián Cleanbait Power

Trọng lượng:

Giá bán: 342,000 đ
Giá thị trường: 360,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Nhật Bản

Trọng lượng: 100g

Giá bán: 12,000 đ

Thuốc diệt gián Đức OPTIGARD COCKROACH BAIT

Trọng lượng:

Giá bán: 350,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Icon 2.5CS

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 750,000 đ

Thuốc diệt muỗi,gián Crackdown 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 899,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Hockley Perda Mix UK

Trọng lượng:

Giá bán: 240,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC 100g

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 1,700,000 đ

Thuốc diệt chuột Storm Hộp 5 gói, 1 gói 20 viên (BASF - CHLB Đức)

Trọng lượng:

Giá bán: 90,000 đ
Giá thị trường: 100,000 đ

Thuốc diệt chuột Kill Rat

Trọng lượng:

Giá bán: 30,000 đ

Thuốc diệt chuột Biorat - Gói 1 Kg

Trọng lượng:

Giá bán: 175,000 đ

Bình xịt đuổi chuột Sarget

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc trừ chuột Klerat 0.005%

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diêt chuột Racumin

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt chuột đồng ruộng Rat K 2%DP

Trọng lượng:

Giá bán: 300,000 đ

Keo bẫy chuột

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt chuột Storm

Trọng lượng:

Giá bán: 220,000 đ

Thuốc diệt chuột klerat 0.005%

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt chuột Killrat 0.005

Trọng lượng:

Giá bán: 30,000 đ

Thuốc diệt chuột Dethmor

Trọng lượng:

Giá bán: 120,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 750,000 đ

Thuốc diệt muỗi, ruồi,bọ chét Sumithrin 10SEC

Trọng lượng:

Giá bán: 800,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC 100g

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 1,700,000 đ

Thuốc diệt bọ chét Hantox Spray

Trọng lượng:

Giá bán: 45,000 đ

Thuốc trừ côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 150,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Pesguard FG 161

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Bột trừ bọ chét Killpest

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt Ruồi - AGITA

Trọng lượng:

Giá bán: 25,000 đ

Thuốc diệt muỗi và ruồi Termosant

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt côn trùng Perme UK 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 750,000 đ

Thuốc diệt muỗi, ruồi,bọ chét Sumithrin 10SEC

Trọng lượng:

Giá bán: 800,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Alfado 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 650,000 đ

Thuốc diệt ruồi, muỗi Alé 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 1,350,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Hockley Perda Mix UK

Trọng lượng:

Giá bán: 240,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC 100g

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc diệt côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 1,700,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Permethrin 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc trừ côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 150,000 đ

Thuốc diệt côn trùng Perdona 20SC

Trọng lượng:

Giá bán: 100,000 đ

Chất bám dính Toba- ST

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

HPC- Bám dính

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc trừ côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 150,000 đ

Thuốc dung dịch bôi TD.Butomec

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Thuốc khủ trùng kho QuickPhos 56%(Dạng Viên)

Trọng lượng:

Giá bán: 300,000 đ

MÁY PHUN THUỐC STIHL SR-5600

Trọng lượng:

Giá bán: 15,500,000 đ

Máy phun muỗi chuyên dụng ULV SS-20EU

Trọng lượng:

Giá bán: 7,800,000 đ

BÌNH PHUN 5 LÍT – BÌNH MINH

Trọng lượng:

Giá bán: 275,000 đ

Bẫy bán nguyệt bẫy chuột Không cần mồi

Trọng lượng:

Giá bán: 29,500 đ

Bình phun thuốc diệt côn trùng Gloria 505T Profiline

Trọng lượng:

Giá bán: 7,315,000 đ

Máy phun mù nóng SS-Fog SS180U

Trọng lượng:

Giá bán: 15,680,000 đ

MÁY PHUN BMC – 18L SUPER9 (Phun rẻ quạt)

Trọng lượng: 100g

Giá bán: 1,500,000 đ

Bột thông cống

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

Men xử lý bể phốt

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ