THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

Diệt tận gốc - an toàn - chuyên nghiệp

Bả diệt gián Đức (hay gọi Gián Tây)

Trọng lượng:

Giá bán: 250,000 đ

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Thuốc chống mối Agenda 25EC

Thuốc chống mối Agenda 25EC

Trọng lượng:

Giá bán: 850,000 đ

Thuốc chống mối Lenfos 50EC

Thuốc chống mối Lenfos 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 350,000 đ

Thuốc diệt mối PMC 90

Thuốc diệt mối PMC 90

Trọng lượng:

Giá bán: 50,000 đ