THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

Diệt tận gốc - an toàn - chuyên nghiệp

MÁY PHUN THUỐC STIHL SR-5600

Bình phun cao cấp BMC – 18L Super Thông số kỹ thuật: Ắc quy : 12V – 7.2AH Lưu lượng: 3.1 lít/phút Thời gian sử dụng: 5 – 6 giờ Thời gian nạp: 8 giờ Dung tích: 18 lít Trọng lượng: 6.6 kg Kiểu bơm: FL2203 – 3.1 Hồi lưu Giá bán : 1.500.000 VND

Trọng lượng:

Giá bán: 15,500,000 đ

Bình phun cao cấp BMC – 18L Super Thông số kỹ thuật: Ắc quy : 12V – 7.2AH Lưu lượng: 3.1 lít/phút Thời gian sử dụng: 5 – 6 giờ Thời gian nạp: 8 giờ Dung tích: 18 lít Trọng lượng: 6.6 kg Kiểu bơm: FL2203 – 3.1 Hồi lưu Giá bán : 1.500.000 VND

Bình phun cao cấp BMC – 18L Super Thông số kỹ thuật: Ắc quy : 12V – 7.2AH Lưu lượng: 3.1 lít/phút Thời gian sử dụng: 5 – 6 giờ Thời gian nạp: 8 giờ Dung tích: 18 lít Trọng lượng: 6.6 kg Kiểu bơm: FL2203 – 3.1 Hồi lưu Giá bán : 1.500.000 VND

Bình phun cao cấp BMC – 18L Super Thông số kỹ thuật: Ắc quy : 12V – 7.2AH Lưu lượng: 3.1 lít/phút Thời gian sử dụng: 5 – 6 giờ Thời gian nạp: 8 giờ Dung tích: 18 lít Trọng lượng: 6.6 kg Kiểu bơm: FL2203 – 3.1 Hồi lưu Giá bán : 1.500.000 VND

Bình phun cao cấp BMC – 18L Super Thông số kỹ thuật: Ắc quy : 12V – 7.2AH Lưu lượng: 3.1 lít/phút Thời gian sử dụng: 5 – 6 giờ Thời gian nạp: 8 giờ Dung tích: 18 lít Trọng lượng: 6.6 kg Kiểu bơm: FL2203 – 3.1 Hồi lưu Giá bán : 1.500.000 VND

SẢN PHẨM LIÊN QUAN

Thuốc chống mối Agenda 25EC

Thuốc chống mối Agenda 25EC

Trọng lượng:

Giá bán: 850,000 đ

Thuốc chống mối Lenfos 50EC

Thuốc chống mối Lenfos 50EC

Trọng lượng:

Giá bán: 350,000 đ

Thuốc diệt mối PMC 90

Thuốc diệt mối PMC 90

Trọng lượng:

Giá bán: 50,000 đ