THUỐC DIỆT CÔN TRÙNG

Diệt tận gốc - an toàn - chuyên nghiệp

Thuốc diệt côn trùng khác

45.jpg

Chất bám dính Toba- ST

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

IMG_8182.png

HPC- Bám dính

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

IMG_8187.png

Thuốc trừ côn trùng Fendona 10SC

Trọng lượng:

Giá bán: 150,000 đ


IMG_8206 (Copy).jpg

Thuốc dung dịch bôi TD.Butomec

Trọng lượng:

Giá bán: 0 đ

22a.jpg

Thuốc khủ trùng kho QuickPhos 56%(Dạng Viên)

Trọng lượng:

Giá bán: 300,000 đ